Giải bài 4 Trang 126 SGK Vật lý lớp 10

Giải bài 4 Trang 126 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 23: Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng.

Đề bài 4 Trang 126 SGK Vật lý lớp 10:

Phát biểu định luật bảo toàn động lượng. Chứng tỏ rằng định luật đó tương đương với định luật III Niu-tơn.

Lời giải câu 4 Trang 126 SGK Vật lý lớp 10:

Giai bai 4 Trang 126 SGK Vat ly lop 10 - Loi giai

(BAIVIET.COM)