Giải bài 4 Trang 125 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 4 Trang 125 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 24: Tán sắc ánh sáng.

Đề bài 4 Trang 125 SGK Vật lý lớp 12:

Giai bai 4 Trang 125 SGK Vat ly lop 12 - De bai

Lời giải câu 4 Trang 125 SGK Vật lý lớp 12:

Chọn đáp án đúng là B.

(BAIVIET.COM)