Giải bài 4 Trang 124 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 4 Trang 125 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 42: Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật.

Đề bài 4 Trang 125 SGK Sinh học 9:

Ánh sáng có ảnh hưởng tới động vật như thế nào?

Lời giải câu 4 Trang 125 SGK Sinh học lớp 9:

Ánh sáng tạo điều kiện cho động vật nhận biết các vật và khả năng định hướng di chuyển trong không gian. Ánh sáng là nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động, khả năng sinh trưởng và sinh sản của động vật. Căn cứ vào điều kiện chiếu sáng khác nhau, người ta chia động vật thành hai nhóm:

+ Nhóm động vật ưa sáng: gồm những động vật hoạt động ban ngày như chích choè, chào mào, trâu, bò, dê, cừu…

+ Nhóm động vật ưa tối: là những động vật hoạt động về ban đêm hay sống trong hang, trong đất, đáy biển như: vạc, diệc, sếu, cú mèo, chồn, cáo, sóc,…

(BAIVIET.COM)