Giải bài 4 Trang 123 SGK Toán Đại số lớp 10

Giải bài 4 Trang 123 SGK toán Đại số lớp 10, phần bài tập Bài 3: Số trung bình cộng. Số trung vị. Mốt.

Đề bài 4 Trang 123 SGK Toán Đại số lớp 10:

Tiền lương hàng tháng của 7 nhân viên trong một công ty du lịch là: 650, 840, 690, 720, 2500, 3000 (đơn vị: nghìn đồng).

Tìm số trung vị của các số liệu đã thống kê đã cho. Nếu ý nghĩa của kết quả đã tính được.

Lời giải câu 4 Trang 123 SGK Toán Đại số lớp 10:

Giai bai 4 Trang 123 SGK Toan Dai so lop 10 - Loi giai

(BAIVIET.COM)