Giải bài 4 Trang 121 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 4 Trang 121 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 41: Môi trường và các nhân tố sinh thái.

Đề bài 4 Trang 121 SGK Sinh học 9:

Hãy vẽ sơ đồ mô tả giới hạn sinh thái của:

– Loài vi khuẩn suối nước nóng có giới hạn nhiệt độ từ 0ºC đến 90ºC, trong đó điểm cực thuận là 55ºC.

– Loài xương rồng sa mạc có giới hạn nhiệt độ từ 0ºC đến 56ºC, trong đó điểm cực thuận là 32ºC.

Lời giải câu 4 Trang 121 SGK Sinh học lớp 9:

Loài vi khuẩn suối nước nóng có giới hạn nhiệt độ từ 0ºC đến 90ºC, trong đó điểm cực thuận là 55ºC.

giai bai 4 trang 121 sgk sinh hoc lop 9 - loi giai 1

Loài xương rồng sa mạc có giới hạn nhiệt độ từ 0ºC đến 56ºC, trong đó điểm cực thuận là 32ºC.

giai bai 4 trang 121 sgk sinh hoc lop 9 - loi giai 2

(BAIVIET.COM)