Giải bài 4 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 4 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12, phần bài tập Bài 30: Ôn tập.

Đề bài 4 Trang 116 SGK Công nghệ 12:

Từ mạch nguồn chỉnh lưu có tụ lọc đang lấy ra điện một chiều dương (+), nếu muốn đổi lại để lấy ra điện một chiều âm (-) thì phải làm thế nào?

Lời giải câu 4 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12:

Muốn lấy ra điện áp một chiều âm, ta đổi chiều các điot lại, tức là đảo ngược dấu tất cả các điot, chiều dòng điện sẽ ngược từ dưới lên.

(BAIVIET.COM)