Giải bài 4 Trang 115 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 4 Trang 115 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 22: Sóng điện từ.

Đề bài 4 Trang 115 SGK Vật lý lớp 12:

Sóng điện từ có tần số 12 MHz thuộc loại sóng nào dưới đây?

A. Sóng dài.

B. Sóng trung.

C. Sóng ngắn.

D. Sóng cực ngắn.

Lời giải câu 4 Trang 115 SGK Vật lý lớp 12:

Chọn đáp án đúng là C.

(BAIVIET.COM)