Giải bài 4 Trang 115 SGK Toán lớp 3

Giải bài 4 Trang 115 SGK toán lớp 3, phần bài tập Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (Tiếp theo).

Đề bài 4 Trang 115 SGK Toán lớp 3:

Tính chu vi khu đất hình vuông có cạnh là 1508m.

Lời giải câu 4 Trang 115 SGK Toán lớp 3:

Chu vi của khu đất đó là :

1508 x 4 = 6032 (m)

Đáp số : 6032 m.

(BAIVIET.COM)