Giải bài 4 Trang 115 SGK Sinh học lớp 7

Giải bài 4 Trang 115 SGK Sinh học lớp 7, phần bài tập Bài 35: Ếch đồng.

Đề bài 4 Trang 115 SGK Sinh học 7:

Trình bày sự sinh sản và phát triển có biến thái ở ếch.

Lời giải câu 4 Trang 115 SGK Sinh học lớp 7:

* Sự sinh sản:

– Thời điểm ếch sinh sản: cuối xuân, sau những trận mưa đầu hạ.

– Ếch đực kêu “gọi ếch cái” để ghép đôi. Ếch cái cõng ếch đực trên lưng, ếch đực ôm ngang ếch cái, chúng tìm đến bờ nước để đẻ.

– Ếch cái đẻ đến đâu, ếch đực ngồi trên tưới tinh tới đó. Sự thụ tinh xảy ra bên ngoài cơ thể nên được gọi là sự thụ tinh ngoài.

– Trứng tập trung thành từng đám trong chất nhày nổi trên mặt nước, trứng phát triển, nở thành nòng nọc.

* Sự phát triển qua biến thái ở ếch:

– Trứng ếch nở ra nòng nọc, sống trong nước.

– Nòng nọc mọc 2 chi sau.

– Nòng nọc mọc 2 chi trước.

– Nòng nọc rụng đuôi trở thành ếch trưởng thành, có thể sống ở cả nước và trên cạn.

BAIVIET.COM