Giải bài 4 Trang 115 SGK Lịch sử lớp 10

Giải bài 4 Trang 115 SGK Lịch sử lớp 10, phần bài tập Bài 22: Tình hình kinh tế ở các thế kỉ XVI – XVIII.

Đề bài 4 Trang 115 SGK Lịch sử 10:

Hãy nêu những câu ca dao về nghề thủ công mà em biết.

Lời giải câu 4 Trang 115 SGK Lịch sử lớp 10:

– “ Chiếu Nga Sơn, gạch Bát Tràng

Vải tơ Nam Định, lụa làng Hà Đông”

– “Làng Đam thì bán mắm tôm

Làng Họa đan dó, làng Om quấn thừng”.

– “Tương Trúc làm nghề lược sừng,

Tự Khoát đan thúng, Vĩnh Trung làm giành”.

– “Ước gì anh lấy được nàng

Để anh mua gạch Bát Tràng về xây”

(BAIVIET.COM)