Giải bài 4 Trang 114 SGK Vật lý lớp 11

Giải bài 4 Trang 114 SGK Vật lý lớp 11, phần bài tập Bài 18: Thực hành: Khảo sát đặc tính chỉnh lưu của Điôt bán dẫn và đặc tính khuếch đại của tranzito.

Đề bài 4 Trang 114 SGK Vật lý lớp 11:

Mô tả nguyên tắc cấu tạo của tranzito (lưỡng cực) n-p-n. vẽ ký hiệu của tranzito này theo tên gọi các điện cực của nó

Lời giải câu 4 Trang 114 SGK Vật lý lớp 11:

Giai bai 4 Trang 114 SGK Vat ly lop 11 - Loi giai

(BAIVIET.COM)