Giải bài 4 Trang 114 SGK Vật lý lớp 10

Giải bài 4 Trang 114 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 21: Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định.

Đề bài 4 Trang 114 SGK Vật lý lớp 10:

Mức quán tính của một vật quay quanh một trục phụ thuộc những yếu tố nào?

Lời giải câu 4 Trang 114 SGK Vật lý lớp 10:

Mức quán tính của một vật quay quanh một trục phụ thuộc vào khối lượng của vật và sự phân bố khối lượng đó đối với trục quay.

(BAIVIET.COM)