Giải bài 4 Trang 112 SGK Sinh học lớp 6

Giải bài 4 Trang 112 SGK Sinh học lớp 6, phần bài tập Bài 34: Phát tán của quả và hạt.

Đề bài 4 Trang 112 SGK Sinh học 6:

Người ta nói rằng những hạt rơi chậm thường được gió mang đi xa hơn. Hãy cho biết điều đó đúng hay sai ? Vì sao ?

Lời giải câu 4 Trang 112 SGK Sinh học lớp 6:

Người ta nói rằng: những hạt rơi chậm thường được gió mang đi xa hơn là vì những hạt rơi chậm thì có thời gian bay ở trong không trung dài hơn, nên được gió đưa đi xa hơn.

BAIVIET.COM