Giải bài 4 Trang 112 SGK Sinh học lớp 12

Giải bài 4 Trang 112 SGK Sinh học lớp 12, phần bài tập Bài 25: Học thuyết Lamac và học thuyết Đacuyn.

Đề bài 4 Trang 112 SGK Sinh học 12:

Trình bày sự khác biệt giữa chọn lọc tự nhiên và chọn lọc nhân tạo.

Lời giải câu 4 Trang 112 SGK Sinh học lớp 12:

Chọn lọc tự nhiênChọn lọc nhân tạo
Cá thể nào có các biến dị giúp chúng thích nghi tốt hơn làm tăng khả năng sống sót và sinh sản thì cá thể đó tồn tại và được nhân lên trong các thế hệ sau.Cá thể nào có các đặc điểm phù hợp với mục đích sử dụng của con người thì được giữ lại để nhân giống.
Xảy ra chậm hơnXảy ra nhanh hơn

(BAIVIET.COM)