Giải bài 4 Trang 111 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 4 Trang 111 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 21: Điện từ trường.

Đề bài 4 Trang 111 SGK Vật lý lớp 12:

Ở đâu xuất hiện điện từ trường?

A. Xung quanh một điện tích đứng yên.

B. Xung quanh một dòng điện không đổi.

C. Xung quanh một ống dây điện.

D. Xung quanh chỗ có tia lửa điện.

Lời giải câu 4 Trang 111 SGK Vật lý lớp 12:

Chọn áp đúng là D.

(BAIVIET.COM)