Giải bài 4 Trang 11 SGK Vật lý lớp 10

Giải bài 4 Trang 11 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 1: Chuyển động cơ.

Đề bài 4 Trang 11 SGK Vật lý lớp 10:

Phân biệt hệ tọa độ và hệ quy chiếu.

Lời giải câu 4 Trang 11 SGK Vật lý lớp 10:

– Hệ tọa độ chỉ gồm các trục tọa độ vuông góc với nhau và cắt nhau tại gốc tọa độ. Hệ tọa độ giúp ta xác định được vị trí của vật.

– Hệ quy chiếu gồm vật làm mốc, trục tọa độ gắn với vật làm mốc, mốc thời gian và đồng hồ. Hệ quy chiếu không chỉ giúp ta xác định được vị trí của vật mà còn xác định được vị trí của vật trong các khoảng thời gian khác nhau.

(BAIVIET.COM)