Giải bài 4 Trang 109 SGK Hóa học lớp 8

Giải bài 4 Trang 109 SGK Hóa học lớp 8, phần bài tập Bài 31: Tính chất – Ứng dụng của hiđro.

Đề bài 4 Trang 109 SGK Hóa học lớp 8:

Khử 48 gam đồng (II) oxit bằng khí hiđro. Hãy:

a) Tính số gam đồng kim loại thu được.

b) Tính thể tích khí hiđro (đktc) cần dùng.

Lời giải câu 4 Trang 109 SGK Hóa học lớp 8:

giai bai 4 trang 109 sgk hoa hoc lop 8 - loi giai

(BAIVIET.COM)