Giải bài 4 Trang 108 SGK Công nghệ lớp 6

Giải bài 4 Trang 108 SGK Công nghệ lớp 6, phần bài tập Bài 21: Tổ chức bữa ăn hợp lí trong gia đình.

Đề bài 4 Trang 108 SGK Công nghệ 6:

Tại sao phải quan tâm đến chế độ ăn uống cho từng đối tượng khi tổ chức bữa ăn trong gia đình ?

Lời giải câu 4 Trang 108 SGK Công nghệ lớp 6:

Phải quan tâm đến chế độ ăn cho từng đối tượng khi tổ chức bữa ăn trong gia đình vì mỗi người trong gia đình có nhu cầu chất dinh dưỡng khác nhau.

(BAIVIET.COM)