Giải bài 4 Trang 107 SGK Sinh học lớp 12

Giải bài 4 Trang 107 SGK Sinh học lớp 12, phần bài tập Bài 24: Các bằng chứng tiến hóa.

Đề bài 4 Trang 107 SGK Sinh học 12:

Tại sao những cơ quan thoái hoá không còn giữ chức năng gì lại vẫn được di truyền từ đời này sang đời khác mà không bị CLTN loại bỏ?

Lời giải câu 4 Trang 107 SGK Sinh học lớp 12:

Các gen quy định cơ quan thoái hoá không bị CLTN đào thải vì những cơ quan này thường không gây hại tới cơ thể sinh vật. Những gen này chỉ có thể bị loại khỏi quần thể bởi các yếu tố ngẫu nhiên, có thể là vì thời gian tiến hoá còn chưa đủ dài để các yếu tố ngẫu nhiên loại bỏ các gen này.

(BAIVIET.COM)