Giải bài 4 Trang 106 SGK Vật lý lớp 11

Giải bài 4 Trang 106 SGK Vật lý lớp 11, phần bài tập Bài 17: Dòng điện trong chất bán dẫn.

Đề bài 4 Trang 106 SGK Vật lý lớp 11:

Dòng điện chỉ chạy qua lớp chuyển tiếp p-n theo chiều nào?

Lời giải câu 4 Trang 106 SGK Vật lý lớp 11:

Dòng điện chỉ chạy qua lớp chuyển tiếp p-n theo chiều từ p sang n.

(BAIVIET.COM)