Giải bài 4 Trang 105 SGK Toán lớp 4

Giải bài 4 Trang 105 SGK toán lớp 4, phần bài tập Luyện tập (Trang 104, 105 SGK toán lớp 4).

Đề bài 4 Trang 105 SGK Toán lớp 4:

Một mảnh đất trồng hoa hình bình hành có độ dài đáy là 40dm, chiều cao là 25dm. Tính diện tích mảnh đất đó.

Lời giải câu 4 Trang 105 SGK Toán lớp 4:

Diện tích mảnh đất đó là :

40 x 25 = 1000 (dm²) hay 10m²

Đáp số : 10m².

(BAIVIET.COM)