Giải bài 4 Trang 105 SGK Toán lớp 3

Giải bài 4 Trang 105 SGK toán lớp 3, phần bài tập Luyện tập (Trang 105 SGK toán lớp 3).

Đề bài 4 Trang 105 SGK Toán lớp 3:

Một kho có 4720 kg muối, lần đầu chuyển đi 2000 kg muối, lần sau chuyển đi 1700 kg muối. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu ki-lô-gam muối ? (Giải thích bằng hai cách)

Lời giải câu 4 Trang 105 SGK Toán lớp 3:

Giai bai 4 Trang 105 SGK Toan lop 3 - Loi giai

(BAIVIET.COM)