Giải bài 4 Trang 103 SGK Vật lý lớp 8 (phần Trả lời câu hỏi)

Giải bài 4 Trang 103 SGK Vật lý lớp 8, phần Trả lời câu hỏi Bài 29: Câu hỏi và bài tập Tổng kết Chương 2: Nhiệt học.

Đề bài 4 Trang 103 SGK Vật lý lớp 8:

Đun nóng một ống nghiệm đậy kín có đựng một ít nước. Nước nóng dần và tới một lúc nào đó nút ống nghiệm bị bật lên. Trong hiện tượng này, nhiệt năng của nước thay đổi bằng những cách nào ; đã có sự chuyển hóa năng lượng từ dạng nào sang dạng nào ?

Lời giải câu 4 Trang 103 SGK Vật lý lớp 8:

Nước nóng dần lên là do có sự truyền nhiệt từ bếp đun sang nước ; nút bật lên là do nhiệt năng của hơi nước chuyển hóa thành cơ năng.

BAIVIETCOM