Giải bài 4 Trang 102 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài 4 Trang 102 SGK Vật lý lớp 8, phần Bài tập trắc nghiệm Vận dụng Bài 29: Câu hỏi và bài tập Tổng kết Chương 2: Nhiệt học.

Đề bài 4 Trang 102 SGK Vật lý lớp 8:

Đối lưu là hình thức truyền nhiệt có thể xảy ra :

A. chỉ ở chất khí.

B. chỉ ở chất lỏng.

C. chỉ ở chất khí và chất lỏng.

D. ở cả chất khí, chất lỏng, chất rắn.

Lời giải câu 4 Trang 102 SGK Vật lý lớp 8:

Chọn đáp án C.

(BAIVIET.COM)