Giải bài 4 Trang 102 SGK Toán lớp 3

Giải bài 4 Trang 102 SGK toán lớp 3, phần bài tập Phép cộng các số trong phạm vi 10 000.

Đề bài 4 Trang 102 SGK Toán lớp 3:

Giai bai 4 Trang 102 SGK Toan lop 3 – De bai

Lời giải câu 4 Trang 102 SGK Toán lớp 3:

Trung điểm của cạnh AB là M.

Trung điểm của cạnh DC là P.

Trung điểm của cạnh BC là N.

Trung điểm của cạnh AD là Q.

(BAIVIET.COM)