Giải bài 4 Trang 101 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài 4 Trang 101 SGK Vật lý lớp 8, phần câu hỏi Ôn tập Bài 29: Câu hỏi và bài tập Tổng kết Chương 2: Nhiệt học.

Đề bài 4 Trang 101 SGK Vật lý lớp 8:

Nhiệt năng của một vật là gì ? Khi nhiệt độ của vật tăng thì nhiệt năng tăng hay giảm ? Tại sao ?

Lời giải câu 4 Trang 101 SGK Vật lý lớp 8:

Nhiệt năng của một vật là tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật. Nhiệt độ càng cao thì các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh vì nhiệt năng của vật lớn.

BAIVIET.COM