Giải bài 4 Trang 101 SGK Hóa học lớp 8

Giải bài 4 Trang 101 SGK Hóa học lớp 8, phần bài tập Bài 29: Bài luyện tập 5.

Đề bài 4 Trang 101 SGK Hóa học lớp 8:

Khoanh tròn ở đầu những câu phát biểu đúng:

Oxit là hợp chất của oxi với:

A. Một nguyên tố kim loại.

B. Một nguyên tố phi kim khác.

C. Các nguyên tố hóa học khác.

D. Một nguyên tố hóa học khác.

E. Các nguyên tố kim loại.

Lời giải câu 4 Trang 101 SGK Hóa học lớp 8:

Chọn đáp án: D – Một nguyên tố hóa học khác.

(BAIVIET.COM)