Giải bài 4 Trang 100 SGK Vật lý lớp 10

Giải bài 4 Trang 100 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 17: Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song.

Đề bài 4 Trang 100 SGK Vật lý lớp 10:

Phát biểu quy tắc tổng hợp hai lực đồng quy?

Lời giải câu 4 Trang 100 SGK Vật lý lớp 10:

Quy tắc:

+ Trượt 2 lực trên giá của chúng cho đến điểm đồng quy.

+ Áp dụng quy tắc hình để tìm hợp lực của 2 lực.

(BAIVIET.COM)