Giải bài 4 Trang 100 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải bài 4 Trang 100 SGK Toán 9 – Tập 1, phần bài tập Bài 1: Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn.

Đề bài 4 Trang 100 SGK Toán 9 – Tập 1:

Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, hãy xác định vị trí của mỗi điểm A(-1; -1), B(-1; -2), C(√2; √2) đối với đường tròn tâm O bán kính 2.

Lời giải câu 4 Trang 100 SGK Toán 9 – Tập 1:

giai bai 4 trang 100 sgk toan lop 9 - tap 1 - loi giai

Gọi R là bán kính của đường tròn O: R = 2

Ta có:

OA² = 1² + 1² = 2 => OA = √2 < R

=> A nằm bên trong (O)

OB² = 1² + 2² = 5 => OB = √5 > R

=> B nằm bên ngoài (O)

OC² = (√2)² + (√2)² = 4 => OC = 2 = R

=> C nằm trên (O)

(BAIVIET.COM)