Giải bài 4 Trang 100 SGK Sinh học lớp 6

Giải bài 4 Trang 100 SGK Sinh học lớp 6, phần bài tập Bài 30: Thụ Phấn.

Đề bài 4 Trang 100 SGK Sinh học 6:

Những cây có hoa nở về ban đêm như nhài, quỳnh, dạ hương có đặc điểm gì thu hút sâu bọ ?

Lời giải câu 4 Trang 100 SGK Sinh học lớp 6

Đặc điểm của những cây có hoa nở về ban đêm (hoa nhài, hoa quỳnh, dạ hương …) để thu hút sâu bọ là: hoa thường có màu trắng nổi bật trong đêm tối, kích thước hoa đơn khá lớn hoặc các hoa mọc thành từng cụm để sâu bọ dễ phát hiện; có mùi thơm nồng để sâu bọ nhận biết được từ xa.

BAIVIET.COM