Giải bài 4 Trang 10 SGK Vật lý lớp 11

Giải bài 4 Trang 10 SGK Vật lý lớp 11, phần bài tập Bài 1. Điện tích. Định luật Cu-lông.

Đề bài 4 Trang 10 SGK Vật lý lớp 11:

Hằng số điện môi của một chất cho ta biết điều gì?

Lời giải câu 4 Trang 10 SGK Vật lý lớp 11:

Giai bai 4 Trang 10 SGK Vat ly lop 11 - Loi giai

(BAIVIET.COM)