Giải bài 4 Trang 10 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 4 Trang 10 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 2: Lai một cặp tính trạng.

Đề bài 4 Trang 10 SGK Sinh học 9:

Cho hai giống cá kiếm mắt đen thuần chủng và mắt đỏ thuần chủng giao phối với nhau được F1 toàn cá kiếm mắt đen. Khi cho các con cá F1 giao phối với nhau thì tỉ lệ về kiểu hình ở F2 sẽ như thế nào? Cho biết màu mắt chỉ do một nhân tố di truyền quy định.

Lời giải câu 4 Trang 10 SGK Sinh học lớp 9:

Ta thấy F1 cho toàn cá kiếm mắt đen, nên mắt đen là tính trạng trội, mắt đỏ là tính trạng lặn.

Quy ước gen:

A quy định tính trạng mắt đen

a quy định tính trạng mắt đỏ

Ta có sơ đồ lai:

giai bai 4 trang 10 sgk sinh hoc lop 9 - loi giai

Nhận xét F2:

– Kiểu gen: 1AA : 2Aa: 1aa

– Kiểu hình: 3 mắt đen : 1 mắt đỏ

(BAIVIET.COM)