Giải bài 4 phần bài tập và thực hành 3 trang 49 SGK Tin học lớp 12

Giải bài 4 Trang 49 SGK Tin học lớp 12, phần bài tập và thực hành 3: Thao tác trên bảng

Đề bài 4 Trang 49 SGK Tin học lớp 12:

Tìm trong bảng những học sinh có điểm trung bình môn nào đó là 10.0.

Lời giải bài 4 Trang 49 SGK Tin học lớp 12:

– Đầu tiên ta cần chỉnh lại thuộc tính của các trường điểm trong Access như sau để Access cho phép chúng ta nhập giá trị 10.0.

giai-bai-4-trang-49-sgk-tin-hoc-lop-12-dap-an

– Để tìm những học sinh có điểm trung bình môn nào đó là 10.0 ta làm như sau:

giai-bai-4-trang-49-sgk-tin-hoc-lop-12-dap-an-1

Sau đó Access sẽ lần lượt nhảy đến các bản ghi có giá trị một môn nào đó là 10.0

BAIVIET.COM