Giải bài 4 Luyện tập Trang 98 SGK Toán lớp 4

Giải bài 4 Luyện tập Trang 98 SGK toán lớp 4, phần bài tập Luyện tập (Trang 98 SGK toán lớp 4).

Đề bài 4 Luyện tập Trang 98 SGK Toán lớp 4:

Với bốn chữ số 0 ; 6 ; 1 ; 2.

a) Hãy viết ít nhất ba số có ba chữ số (ba chữ số khác nhau) và chia hết cho 9.

b) Hãy viết một số có ba chữ số (ba chữ số khác nhau) chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9.

Lời giải câu 4 Luyện tập Trang 98 SGK Toán lớp 4:

a) Hãy chọn ra ba chữ số có tổng là 9 (6 ; 1 ; 2), rồi dựa vào chúng để viết.

Đáp án : 612; 621; 126.

Còn có thể viết ba số nữa là : 162 ; 216 ; 261.

b) Hãy chọn ra ba chữ số có tổng là 3, hoặc 6 (0 ; 1 ; 2), rồi dựa vào chúng để viết.

Đáp án : 120.

Còn có thể viết ba số nữa là : 102 ; 201 ; 210.

(BAIVIET.COM)