Giải bài 4 Luyện tập Trang 96 SGK Toán lớp 4

Giải bài 4 Luyện tập Trang 96 SGK toán lớp 4, phần bài tập Luyện tập (Trang 96 SGK toán lớp 4).

Đề bài 4 Luyện tập Trang 96 SGK Toán lớp 4:

Số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 thì có chữ số tận cùng là chữ số nào ?

Lời giải câu 4 Luyện tập Trang 96 SGK Toán lớp 4:

Các số có chữ số tận cùng là 0 thì vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5.

(BAIVIET.COM)