Giải bài 4 Luyện tập Trang 30 SGK Toán lớp 3

Giải bài 4 Luyện tập Trang 30 SGK Toán lớp 3, phần bài tập Luyện tập (Trang 30 SGK toán lớp 3).

Đề bài 4 Luyện tập Trang 30 SGK Toán lớp 3:

Giai bai 4 Luyen tap Trang 30 SGK Toan lop 3 - De bai

Lời giải câu 4 Luyện tập Trang 30 SGK Toán lớp 3:

Giai bai 4 Luyen tap Trang 30 SGK Toan lop 3 - Loi giai

(Giải thích: Trong phép chia có dư với số chia là 3 thì số dư chỉ có thể là 1 hoặc 2, do đó số dư lớn nhất là 2).

(BAIVIET.COM)