Giải bài 4 Luyện tập Trang 25 SGK Toán lớp 3

Giải bài 4 Luyện tập Trang 25 SGK Toán lớp 3, phần bài tập Luyện tập (Trang 25 SGK toán lớp 3).

Đề bài 4 Luyện tập Trang 25 SGK Toán lớp 3:

Giai bai 4 Luyen tap Trang 15 SGK Toan lop 3 - De bai

Lời giải câu 4 Luyện tập Trang 25 SGK Toán lớp 3:

Đã tô màu vào 1/6 của hình 2 và hình 3.

(BAIVIET.COM)