Giải bài 4 Luyện tập chung Trang 177 SGK Toán lớp 4

Giải bài 4 Luyện tập chung Trang 177 SGK toán lớp 4, phần bài tập Luyện tập chung (Trang 176, 177 SGK toán lớp 4).

Đề bài 4 Luyện tập chung Trang 177 SGK Toán lớp 4:

Tìm ba số tự nhiên liên tiếp biết tổng của ba số đó là 84.

Lời giải câu 4 Luyện tập chung Trang 177 SGK Toán lớp 4:

Tổng ba số tự nhiên liên tiếp là 84.

Trung bình cộng của ba số nói trên là :

84 : 3 = 28.

Vậy ba số tự nhiên liên tiếp cần phải tìm là 27, 28, 29.

(BAIVIET.COM)