Giải bài 39 Trang 79 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải bài 39 Trang 79 SGK Toán 6 – Tập 1. phần bài tập Bài 6: Tính chất của phép cộng các số nguyên.

Đề bài 39 Trang 79 SGK Toán 6 – Tập 1:

a) 1 + (-3) + 5 + (-7) + 9 + (-11)

b) (-2) + 4 + (-6) + 8 + (-10) + 12

Lời giải câu 39 Trang 79 SGK Toán 6 – Tập 1:

Giai bai 39 Trang 79 SGK Toan 6 – Tap 1 - Loi giai

(BAIVIET.COM)