Giải bài 38 Trang 20 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải bài 38 Trang 20 SGK toán 6 – Tập 1. phần bài tập Bài 5: Phép cộng và phép nhân.

Đề bài 38 Trang 20 SGK Toán 6 – Tập 1:

Sử dụng máy tính bỏ túi:

Giai bai 38 Trang 20 SGK Toan 6 – Tap 1 - De bai

Dùng máy tính bỏ túi để tính:

375 . 376; 624 . 625; 13 . 81 . 215.

Lời giải câu 38 Trang 20 SGK Toán 6 – Tập 1:

Học sinh thực hiện theo hướng dẫn

375 . 376 = 141000;   624 . 625 = 390000; 13. 81. 215 = 226395.

BAIVIET.COM