Giải bài 38 Trang 123 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải bài 38 Trang 123 SGK Toán 9 – Tập 1, phần bài tập Bài 8: Vị trí tương đối của hai đường tròn (Tiếp theo).

Đề bài 38 Trang 123 SGK Toán 9 – Tập 1:

Điền các từ thích hợp vào chỗ trống (…):

a) Tâm của các đường tròn có bán kính 1cm tiếp xúc ngoài với đường tròn (O; 3cm) nằm trên …

b) Tâm của các đường tròn có bán kính 1cm tiếp xúc trong với đường tròn (O; 3cm) nằm trên …

Lời giải câu 38 Trang 123 SGK Toán 9 – Tập 1:

a) Tâm của các đường tròn có bán kính 1cm tiếp xúc ngoài với đường tròn (O; 3cm) nằm trên đường tròn (O; 4cm). ( hình 1 )

b) Tâm của các đường tròn có bán kính 1cm tiếp xúc trong với đường tròn (O; 3cm) năm trên đường tròn (O; 2cm). ( hình 2 )

giai bai 38 trang 123 sgk toan lop 9 – tap 1 - loi giai

(BAIVIET.COM)