Giải bài 37 Trang 61 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải bài 37 Trang 61 SGK Toán 9 – Tập 1, phần bài tập Ôn tập chương II: Hàm số bậc nhất.

Đề bài 37 Trang 61 SGK Toán 9 – Tập 1:

a) Vẽ đồ thị hai hàm số sau trên cùng một mặt phẳng tọa độ:

y = 0,5x + 2     (1);         y = 5 – 2x     (2)

b) Gọi giao điểm của các đường thẳng y = 0,5x + 2 và y = 5 – 2x với trục hoành theo thứ tự là A, B và gọi giao điểm của hai đường thẳng đó là C.

Tìm tọa độ của các điểm A, B, C.

c) Tính độ dài các đoạn thẳng AB, AC và BC (đơn vị đo trên các trục tọa độ là xentimet) (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).

d) Tính các góc tạo bởi các đường thẳng có phương trình (1) và (2) với trục Ox (làm tròn đến phút).

Lời giải câu 37 Trang 61 SGK Toán 9 – Tập 1:

giai bai 37 trang 61 sgk toan lop 9 - tap 1 - loi giai 1

giai bai 37 trang 61 sgk toan lop 9 - tap 1 - loi giai 2

(BAIVIET.COM)