Giải bài 37 Trang 118 SGK Toán 8 – Tập 2

Giải bài 37 Trang 118 SGK toán 8 – tập 2, phần bài tập Bài 7: Hình chóp đều và hình chóp cụt đều.

Đề bài 37 Trang 118 SGK Toán 8 – Tập 2:

Hãy xét sự đúng sai của các phát biểu sau:

a) Hình chóp đều có đáy là hình thoi và chân đường cao trùng với giao điểm hai đường chéo của đáy.

b) Hình chóp đều có đáy là hình chữ nhật và chân đường cao trùng với giao điểm hai đường chéo của đáy.

Lời giải câu 37 Trang 118 SGK Toán 8 – Tập 2:

a) Sai vì hình thoi không phải là một đa giác đều nên hình chóp có mặt đáy là một hình thoi không phải là hình chóp đều.
b) Sai vì hình chữ nhật không phải là đa giác đều nên hình chóp có mặt đáy là hình chữ nhật không phải là hình chóp đều.

(BAIVIET.COM)