Giải bài 36 Trang 78 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải bài 36 Trang 78 SGK Toán 6 – Tập 1. phần bài tập Bài 6: Tính chất của phép cộng các số nguyên.

Đề bài 36 Trang 78 SGK Toán 6 – Tập 1:

a) 126 + (-20) + 2004 + (-106)

b) (-199) + (-200) + (-201)

Lời giải câu 36 Trang 78 SGK Toán 6 – Tập 1:

Giai bai 36 Trang 78 SGK Toan 6 – Tap 1 - Loi giai

(BAIVIET.COM)