Giải bài 36 Trang 61 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải bài 36 Trang 61 SGK Toán 9 – Tập 1, phần bài tập Ôn tập chương II: Hàm số bậc nhất.

Đề bài 36 Trang 61 SGK Toán 9 – Tập 1:

Cho hai hàm số bậc nhất y = ( k + 1)x + 3 và y = (3 – 2k)x + 1.

a) Với giá trị nào của k thì đồ thị của hai hàm số là hai đường thẳng song song với nhau?

b) Với giá trị nào của k thì đồ thị của hai hàm số là hai đường thẳng cắt nhau?

c) Hai đường thẳng nói trên có thể trùng nhau được không? Vì sao?

Lời giải câu 36 Trang 61 SGK Toán 9 – Tập 1:

giai bai 36 trang 61 sgk toan lop 9 - tap 1 - loi giai

(BAIVIET.COM)