Giải bài 36 Trang 20 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải bài 36 Trang 20 SGK Toán 9 – Tập 1, phần bài tập Bài 4: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương.

Đề bài 36 Trang 20 SGK Toán 9 – Tập 1:

Mỗi khẳng định sau đúng hay sai? Vì sao?

a) 0,01 = √0,0001;

b) -0,5 = √-0,25;

c) √39 < 7 và √39 > 6

d) (4 – √3).2x < √3(4 – √13) ⇔ 2x < √13

Lời giải câu 36 Trang 20 SGK Toán 9 – Tập 1:

a) Đúng, vì √0,0001 = √0,01² = 0,01

b) Sai, vì vế phải không có nghĩa.

(Lưu ý: √A có nghĩa khi A ≥ 0)

c) Đúng, vì 7 = √7² = √49 > √39

6 = √6² = √36 < √39

d) Đúng, vì 4 – √13 = √4² – √13 = √16 – √13 > 0

Do đó: (4 – √13).2x < √3(4 – √13) (giản ước hai vế với (4 – √13))

⇔ 2x < √3

(BAIVIET.COM)