Giải bài 36 Trang 17 SGK Toán 8 – Tập 1

Giải bài 36 Trang 17 SGK toán 8 – tập 1, phần bài tập Bài 5: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp).

Đề bài 36 Trang 17 SGK Toán 8 – Tập 1:

Tính giá trị của biểu thức:

a) x² + 4x + 4 tại x = 98 ;

b) x³ + 3x² + 3x + 1 tại x = 99.

Lời giải câu 36 Trang 17 SGK Toán 8 – Tập 1:

Giai bai 36 Trang 17 SGK Toan 8 – Tap 1 – Loi giai

(BAIVIET.COM)