Giải bài 36 Trang 116 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải bài 36 Trang 116 SGK Toán 6 – Tập 1. phần bài tập Bài 6: Đoạn thẳng.

Đề bài 36 Trang 116 SGK Toán 6 – Tập 1:

Xét ba đoạn thẳng AB, BC, CA trên hình vẽ 36 và trả lời các câu hỏi sau:

a) Đường thẳng a có đi qua mút của đoạn thẳng nào không?

b) Đường thẳng a cắt những đoạn thẳng nào?

c) Đường thẳng a không cắt đoạn thẳng nào?

Giai bai 36 Trang 116 SGK Toan 6 – Tap 1 - De bai

Lời giải câu 36 Trang 116 SGK Toán 6 – Tập 1:

Giai bai 36 Trang 116 SGK Toan 6 – Tap 1 - Loi giai

(BAIVIET.COM)