Giải bài 34 Trang 17 SGK Toán 8 – Tập 1

Giải bài 34 Trang 17 SGK toán 8 – tập 1, phần bài tập Bài 5: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp).

Đề bài 34 Trang 17 SGK Toán 8 – Tập 1:

Rút gọn các biểu thức sau:

a) (a + b)² – (a – b)² ;

b) (a + b)³ – (a – b)³ – 2b³ ;

c) (x + y + z)² – 2(x + y + z)(x + y) + (x + y)² .

Lời giải câu 34 Trang 17 SGK Toán 8 – Tập 1:

Giai bai 34 Trang 17 SGK Toan 8 – Tap 1 – Loi giai

(BAIVIET.COM)