Giải bài 34 Trang 119 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải bài 34 Trang 119 SGK Toán 9 – Tập 1, phần bài tập Bài 7: Vị trí tương đối của hai đường tròn.

Đề bài 34 Trang 119 SGK Toán 9 – Tập 1:

Cho hai đường tròn (O; 20cm) và (O’; 15cm) cắt nhau tại A và B. Tính đoạn nối tâm OO’, biết rằng AB = 24 cm. (Xét hai trường hợp: O và O’ nằm khác phía đối với AB; O và O’ nằm cùng phía đối với AB).

Lời giải câu 34 Trang 119 SGK Toán 9 – Tập 1:

giai bai 34 trang 119 sgk toan lop 9 - tap 1 - loi giai 1

giai bai 34 trang 119 sgk toan lop 9 - tap 1 - loi giai 2

(BAIVIET.COM)